logo

O nas

  

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy założyła Wydawnictwo Uczelniane w 2004 roku jako wydawnictwo akademickie o charakterze naukowym. Od 2021 roku działalność wydawnicza Uczelni uległa znacznemu rozszerzeniu, dzięki powołaniu do życia Grupy Wydawniczej Wyższej Szkoły Gospodarki. W jej skład – oprócz naukowego Wydawnictwa Uczelnianego – wchodzą również Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe i Wydawnictwo Pedagogiczne „Pszczółka”. Dzięki temu strukturalnemu rozwojowi oferowany przez Uczelnię zakres publikacyjny poszerzył się o tytuły popularnonaukowe, metodyczne i pedagogiczne, książki i materiały interaktywne dla dzieci, publikacje podróżnicze, regionalistyczne, poradnikowe. W ofercie wydawniczej posiadamy także usługi komercyjne, w ramach których pomagamy podmiotom, instytucjom czy poszczególnym autorom w wydawaniu w formule selfpublishingu ich publikacji czy materiałów promocyjnych.

Dotychczasowy dorobek publikacyjny obejmuje przede wszystkim monografie naukowe, jednoautorskie bądź zbiorowe, serie wydawnicze, podręczniki i skrypty, wydawnictwa pokonferencyjne. Wiele z tych pozycji wydawanych było w formule międzynarodowej, przez lub z udziałem naukowców i dydaktyków m.in. z Ukrainy, Rosji, Gruzji. Ponadto w dorobku Wydawnictwa uczelnianego znajdują się zeszyty naukowe i inne czasopisma (znany studentom i pracownikom WSG kwartalnik „Kurier Uczelniany”), wydawnictwa jubileuszowe, przewodniki, publikacje ulotne.

Profil tematyczny publikacji stanowi odzwierciedlenie rozwoju instytucjonalnego, dydaktycznego i naukowego Uczelni. W pierwszych latach funkcjonowania Wydawnictwo wypracowało swoją pozycję merytoryczną tematycznymi seriami monografii, takimi jak Architektura, urbanizm, studia czy Podstawowe idee i koncepcje w geografii (współwydawane z Uniwersytetem Łódzkim). W ostatnich latach aktywność wydawnicza koncentrowała się szczególnie na naukach społecznych i humanistycznych (pedagogika, historia, nauki o zarządzaniu, językoznawstwo), a także naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej (jako że Uczelnia ma duże zasługi w promocji sportu, a wielu jej absolwentów to polscy medaliści). Międzynarodowe konferencje z cyklu „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku” zaowocowały zbiorami tekstów autorów, którzy brali udział w kolejnych edycjach wydarzenia (2013 i 2015 r.). W 2017 r. w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie miała miejsce promocja monografii W. Jastrzębskiego pt. Okupacyjne losy ziem polskich wcielonych do III Rzeszy (1939-1945) w trakcie debaty z udziałem autora. W 2018 r. monografia W. Jastrzębskiego, F. Sikory i P. Ziółkowskiego Szkice z dziejów bydgoskiej oświaty i wychowania w niepodległej II RP otrzymała znak Programu Wieloletniego „Niepodległa” realizowanego przez MKiDN.

Wydawnictwo publikuje cztery serie „Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki” w Bydgoszczy, redagowane i rozwijane przez jednostki Uczelni:

Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne”,
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki”. Seria: „Turystyka i Rekreacja”,
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki”. Seria: „Ekonomia”,
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki”. Seria: „Edukacja – Społeczeństwo – Rodzina”.

Ponadto we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz  wydawane były serie:

„Studia i analizy europejskie”,
„Unia Europejska: perspektywy społeczno-ekonomiczne”.

Obecnie (od 2021 r.) wspólnie z Europe Direct – Bydgoszcz publikujemy czasopismo popularnonaukowe „Integracja europejska – zasięg, wymiary, perspektywy”.

W latach 2009–2018 Wydawnictwo Uczelniane WSG, wspólnie z Wydawnictwem Adam Marszałek (z Torunia) oraz Wydawnictwem Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, było współwydawcą czasopisma naukowego „Kultura i Edukacja”.

Znaczna część dorobku Wydawnictwa Uczelnianego WSG została zdigitalizowana w otwartym dostępie na platformach, takich jak E-Publikacje Nauki Polskiej czy Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

 

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.