logo

Publikacje wydane w 2021 r.

Tytuł: Bernard Śliwiński - prezydent Bydgoszczy w II RP. Prawnik, powstaniec wielkopolski
 
Autor: Chamot Marcin     
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-55-6
książka
Słowa kluczowe: prezydent Bydgoszczy, powstanie wielkopolskie, Bydgoszcz

Cena: 19,20 zł 

Pierwsza powstała w Bydgoszczy biografia zasłużonego mieszkańca tego miasta – Bernarda Śliwińskiego. Publikacja przedstawia w sposób całościowy życie tego wielkiego Polaka w różnych jego rolach: prezydenta miasta Bydgoszczy, doktora nauk prawniczych, oficera powstania wielkopolskiego, wybitnego poznańskiego prawnika, aktywnego działacza organizacji kombatanckich II RP, bohaterskiego żołnierza września 1939 r., jeńca oflagu… W pracy wykorzystano bogate materiały odnalezione w wielu krajowych archiwach, a także pozyskane ze zbiorów prywatnych rodziny Bernarda Śliwińskiego. 


Tytuł: Problemy i uwarunkowania zarządzania edukacją
 
Autor: Moniuszko Łukasz, Kęsy Marcin
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-53-2
książka
Słowa kluczowe: dydaktyka, zarządzanie, zarządzanie edukacją

Cena: 21,00 zł  

Opis: Publikacja stanowi zbiór artykułów podejmujących problematykę szeroko pojętej edukacji w jej rozmaitych aspektach. Ten wspólny mianownik łączy treści dotyczące kwestii z różnych dziedzin: pedagogiki specjalnej, logopedii, andragogiki, oligofrenopedagogiki, suicydologii, nauczania na odległość, zarządzania procesem edukacji, które wzbogacone zostały doświadczeniem zawodowym i naukowym autorów. Konteksty rozważań skupiają się na ewolucji dydaktycznej XX i XXI wieku prezentowanej przez pryzmat różnorodnych problemów społecznych i prawnych.


Tytuł: Kluczowe kompetencje społeczne - zestaw ćwiczeń i wskazówek dydaktyczno-metodycznych do realizacji zajęć ćwiczeniowo-warsztatowych
 
Autor: Ziółkowski Przemysław
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN:978-83-65507-59-4
książka
Słowa kluczowe: dydaktyka, edukacja, kluczowe kompetencje społeczne, ćwiczenia, komunikacja

Opis:  Publikacja powstała ze względu na znaczące zapotrzebowanie osób realizujących zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym z różnymi grupami społecznymi, zawodowymi i edukacyjnymi. W pierwszej części zawarto zbiór wskazówek dydaktyczno-metodycznych do realizacji zajęć ćwiczeniowo-warsztatowych z obszaru kluczowych kompetencji społecznych. W drugiej zaś zamieszczono przykłady ponad pięćdziesięciu zbiorów zadań i ćwiczeń do wykorzystania w trakcie realizowanych zajęć komunikacji interpersonalnej, komunikacji międzykulturowej, komunikacji międzypokoleniowej, autoprezentacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz planowania celów.


Tytuł: Pedagogika grapplingu dla początkujących
 
Autor: Pujszo Ryszard, Jasieńska Natalia, Skaliy Tetiana   
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-56-3
książka/ebook
Słowa kluczowe: pedagogika, grapping, sztuki walki, sport

Opis: Publikacja ta zawiera informacje o podstawowych technikach, metodach treningowych, a także o filozofii i etyce sportu walki. Jest to przykład zastosowania pedagogiki w specyficznym kontekście sportowym, który może być interesujący zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych praktyków grapplingu. 


Tytuł: Praca badawcza studenta pedagogiki
 
Autor: Sowińska Bożena
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-60-0
książka
Słowa kluczowe: pedagogika, poradnik, prace dyplomowe

Opis: Publikacja ma na celu zaoferowanie praktycznych porad, które ułatwią tworzenie prac dyplomowych, w tym licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Jest ona przeznaczona dla studentów oraz uczestników studiów podyplomowych związanych z naukami społecznymi, a w szczególności z pedagogiką. Jednakże, zawarte w niej informacje okażą się korzystne również dla studentów innych kierunków. Autorka z dużą precyzją i fachowością opisuje metody m.in pisania tekstu, tworzenia przypisów, cytatów oraz bibliografii, porusza zagadnienia etyczno-prawne. 


Tytuł: Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne 11/2021
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Walentego Piłata
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2084-1302

Tytuł:  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, T.39 (2021), Edukacja - Rodzina - Społeczeństwo, Nr 6
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Alicji Kozubskiej
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2450-9760
ISBN: 978-83-65507-63-1

Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, T.38 (2020/2021), Ekonomia, Nr 11
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Franciszka Gronowskiego
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 1733-8891

Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. T. 37 (2020/2021), Turystyka i Rekreacja, Nr 16
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Grażyny Sipińskiej i Rafała Nowickiego
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 1734-6436

 

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.