logo

Publikacje wydane w 2019 r.

Tytuł: Rozważania badawcze w obszarze zarządzania
 
Autor: Kęsy Marcin red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-25-9
książka

Cena: 21,00 zł 

Opis: „Celem monografii jest zaprezentowanie efektów starań słuchaczy Studium Doktorskiego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Jest to pierwszy etap prac naukowo-badawczych podejmowanych przez badaczy w procesie przygotowywania się do otwarcia przewodów doktorskich. Autorzy poszczególnych części publikacji są na różnych etapach poszukiwań obszaru zainteresowań oraz problemów badawczych. Tematyka prac w niniejszej pozycji nawiązuje do zagadnień poruszanych w zakresie zarządzania, w szczególności odnosi się do kompetencji liderów, systemów jakości, finansów, bezpieczeństwa, procesów edukacyjnych, zarządzania relacjami czy też szeroko rozumianych zasobów ludzkich” (ze wstępu do publikacji). 


Tytuł: Andrzej Maziec. “Ocalić od zapomnienia”
 
Autor: Marta Rosenthal red.; Marek Noniewicz red.   
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-33-4
książka/ebook
Słowa kluczowe: Andrzej Maziec, fotografia, Bydgoszcz, Muzeum fotografii

Opis: Celem projektu jest przypomnienie twórczości śp. Andrzeja Maźca. Artysta trwale był wpisany w bydgoski krajobraz – zawsze w ruchu, zawsze z aparatem, biegał ze spotkania na spotkanie, jednak zawsze znajdował czas na rozmowy ze znajomymi i przypadkowymi przechodniami. Jego przedwczesna śmierć zaskoczyła lokalne środowisko artystyczne. Traktował życie z pewną nonszalancją, zacierając granice między sztuką a codziennością. Niemal każde spotkanie i zdarzenie było dla niego pretekstem do fotografowania. W rewolucji technologicznej znalazł nowe możliwości, technologia cyfrowa ułatwiała mu nie tylko dokumentację życia Bydgoszczy, ale także zapewniała szerszy krąg odbiorców. Skupienie na najbliższym otoczeniu było nader wyraźne w ostatnim etapie jego twórczej aktywności. W tym czasie pracował także nad archiwami fotograficznymi, szczególną uwagą darząc fotografię wernakularną. Pomijał jej użytkową wartość, wykorzystując ją w projektach artystycznych. Tak było m.in. ze zbiorem negatywów pozostałym po likwidacji zakładu fotograficznego przy ul. Długiej. Andrzej Maziec ocalił przed zapomnieniem, a przede wszystkim przed zniszczeniem, kilkaset zdjęć dowodowych, ślubnych, komunijnych oraz portretów rodzinnych. Efekt jego pracy, przypominający tableau anonimowych bydgoszczan, żyjących w latach 40. XX w., znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki. Korzystając z tych archiwaliów, postanowiliśmy kontynuować projekt artysty. Zdeponowany w Muzeum zbiór negatywów posłużył jako pretekst do rozwijania koncepcji twórcy na większą skalę.

Marta Rosenthal, Marek Noniewicz -Kuratorzy projektu

 

Tytuł: Instruktor praktycznej nauki zawodu
 
Autor: Przemysław Ziółkowski
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-39-6
książka
Słowa kluczowe: pedagogika, psychologia, kształcenie, bezpieczeństwo i higiena pracy, młodzież

Opis: Niniejsza publikacja dedykowana jest instruktorom praktycznej nauki zawodu, którzy pracując w firmach, zakładach czy przedsiębiorstwach decydują się na trudne i wymagające zadanie, jaki jest opieka i zawodowe przygotowanie młodego człowieka. Zawarte w podręczniku zostały treści z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki kształcenia, poszerzane o aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy z pracownikami młodocianymi, będą przydatne dla wszystkich instruktorów praktycznej nauki zawody zainteresowanych samokształceniem i doskonaleniem własnych kompetencji instruktorskich.


Tytuł: Wybrane zagadnienia z dziejów oświaty i wychowania na ziemi chojnickiej
 
Autor: Włodzimierz Jastrzębski, Filip Sikora, Przemysław Ziółkowski
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-34-1
książka
Słowa kluczowe: oświata, Ziemia Chojnicka, regionaliści

Opis: Publikacja składa się z siedmiu wartościowych artykułów naukowych, którzy autorzy poddali naukowej analizie i próbom syntezy wybrane zagadnienia, interesujące historyków oraz osoby pasjonujące się dziejami oświaty na Ziemi Chojnickiej. Książka jest cenna dla dziejów miasta i powiatu z której korzystać będą nie tylko regionaliści, ale wszystkie osoby zainteresowani przeszłością Chojnic i okolic.


Tytuł: Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów szkół podstawowych
 
Redakcja: Przemysław Ziółkowski
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-32-7
książka

Opis: Publikacja stanowi rozważania przedstawiciela środowiska akademickiego na temat kluczowych kompetencji oraz zbiór 24 scenariuszy zajęć z obszaru kompetencji kluczowych dedykowanych klasom IV-VIII szkoły podstawowej, opracowanych przez praktyków – doświadczonych nauczycieli ze szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Książka porusza następujące kompetencje: przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa, umiejętności ICT oraz umiejętności matematyczno-przyrodnicze.


 

Tytuł: Wspierane rozwoju dziecka zdolnego w rodzinie
 
Autor: Alicja Kozubska, Przemysław Ziółkowski
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-23-5
książka

Opis: Publikacja stanowi cenny zbiór informacji na temat roli rodzica/opiekuna dziecka zdolnego w rodzinie. Cały proces został przedstawiony w syntetyczny sposób (od definicji zdolności ucznia, zaobserwowanie danych predyspozycji, strategie kształcenia wykorzystywane przez szkołę po rolę jaką odgrywa w tym nauczyciel). Wartość książki została wzbogacona o aspekt metodyczny i tzw. dzielenie się dobrymi praktykami w postaci Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” w Bydgoszczy oraz wykazu narzędzi do diagnozowania i identyfikacji ucznia zdolnego.


Tytuł: Kultura medialna w bibliotece
 
Autor: Sowińska Bożena
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-35-8
książka

Tytuł: Wyższa Szkoła Gospodarki : historia w obrazach
 
Autor: Sikora Małgorzata; Chamot Marek; inni  
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-30-3
książka

Tytuł: Studia i Analizy Europejskie 17/2019
 
Autor: praca zbiorowa, Sobczak- Michałowska Marzena red, Cichoracki Michał red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2081-5530
czasopismo

Tytuł: ROCZNIK NAUKOWY. Unia Europejska - perspektywy społeczno-ekonomiczne 11/2019
 
Autor: praca zbiorowa, Sobczak- Michałowska Marzena red, Cichoracki Michał red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2084-5146
rocznik naukowy

Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. T. 35 (2019), Edukacja - Rodzina - Społeczeństwo, Nr 4/2019
 
Autor: praca zbiorowa, Kozubska Alicja red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2450-9760

Tytuł: Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne 09/2019
 
Autor: praca zbiorowa
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2084-1302

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.