logo

BESTSELLERY

 

 

Tytuł: Mówiąc językiem Alzheimera
 
Autor: Rosłonowska Magdalena    
Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwo Popularnonaukowe
Bydgoszcz 2023
ISBN: 978-83-65507-79-2
książka
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, poradnik, psychologia, socjologia, gerontologia, pedagogika, psychiatria, domy pomocy 
 Cena: 59,90  zł 

“Na takie pozycje wydawnicze czeka się latami!”

Książka jest niezwykle poruszającą opowieścią o 10 latach życia kobiety, u której zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Autorka w sposób otwarty ukazuje emocje i przeżycia towarzyszące osobie, której dotyka choroba Alzheimera. Pokazuje, jak ważna i trudna zarazem jest empatia najbliższego otoczenia takiej osoby. Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto ma w swoim otoczeniu osobę ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Dzięki temu będzie lepiej ją rozumiał i przygotuje się na otoczenie jej właściwą opieką. Zrozumie, z jakimi problemami zaczyna borykać się osoba chorująca na Alzheimera. Właściwie książkę tę powinien przeczytać każdy, gdyż ta choroba może dotknąć każdego z nas i każdego z naszego otoczenia.

Publikacja może być także ciekawą lekturą dla studentów pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej, socjologii czy specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, gerontologii, psychogeriatrii czy psychologii klinicznej – gdyż poza opisem przebiegu choroby i odpowiednich działań opiekuńczych zawiera wiele cennych rad, nadających całości poradnikowy charakter, co jeszcze bardziej wzbogaca wartość książki.

na podst. recenzji doc. P. Ziółkowskiego, dyr. Centrum Usług Społecznych


Tytuł: Procedury udzielania pierwszej pomocy
 
Autor: Chmiel Dominik
Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe
ISBN: 978-83-65507-72-3
książka
Słowa kluczowe: poradnik, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo, szkolenia

Cena: 16,00 zł 

Opis: Publikacja dla wszystkich zainteresowanych kwestiami pierwszej pomocy. Stanowi też praktyczny materiał szkoleniowy dla instruktorów i uczestników kursów pierwszej pomocy. Prezentuje procedury udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach, z jakimi najczęściej mamy do czynienia w zastanych warunkach. Treści podane są w sposób klarowny, „krok po kroku”, dla łatwiejszego zapoznania się. Duże, wyraźne zdjęcia ilustrują omawiane sytuacje. Materiał stworzony jest w taki sposób, aby z łatwością można było skorzystać z poszczególnych procedur w praktyce – książeczka ma format kieszonkowy, posiada kolorowe zakładki, przewidziano też miejsce na zapisywanie własnych notatek.


Tytuł: Oto Moje Ciało. Studia nad Psychologią Cielesności
 
Autor: Kowalik Stanisław
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 987-83-65507-92-1
książka/ebook
Słowa kluczowe: psychologia cielesności, umysł, ciało, niepełnosprawność
Cena: 65,00 zł

Opis: „Oto Moje Ciało. Studia nad Psychologią Cielesności” Stanisława Kowalika. W książce autor podejmuje problematykę relacji łączących ciało z umysłem, w tym także w kontekście osób niepełnosprawnych. Poruszany szeroko w publikacji problem mind-body jest jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień, które psychologia próbowała rozwikłać od początków swojego powstania. Książka ta jest próbą wyjścia poza obowiązujące obecnie poglądy psychologiczne. W publikacji autor wykorzystuje także aktualną wiedzę biologiczną (szczególnie odkrycia dokonane w ramach neuronauki) i filozoficzną, a także własne doświadczenia życiowe. Monografia ma charakter interdyscyplinarny, jej adresatami są m.in. psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, trenerzy sportowi, nauczyciele wychowania fizycznego, baletu, tańca oraz fizjoterapeuci. 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”


Tytuł: Bernard Śliwiński - prezydent Bydgoszczy w II RP. Prawnik, powstaniec wielkopolski
 
Autor: Chamot Marcin     
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-55-6
książka
Słowa kluczowe: prezydent Bydgoszczy, powstanie wielkopolskie, Bydgoszcz

Cena: 19,20 zł 

Pierwsza powstała w Bydgoszczy biografia zasłużonego mieszkańca tego miasta – Bernarda Śliwińskiego. Publikacja przedstawia w sposób całościowy życie tego wielkiego Polaka w różnych jego rolach: prezydenta miasta Bydgoszczy, doktora nauk prawniczych, oficera powstania wielkopolskiego, wybitnego poznańskiego prawnika, aktywnego działacza organizacji kombatanckich II RP, bohaterskiego żołnierza września 1939 r., jeńca oflagu… W pracy wykorzystano bogate materiały odnalezione w wielu krajowych archiwach, a także pozyskane ze zbiorów prywatnych rodziny Bernarda Śliwińskiego. 


Tytuł: Bydgoszcz stolicą kolejowych rozrachunków zagranicznych. W 100-lecie powrotu miasta do Macierzy.
 
Autor: Puzowski Jerzy
Wydawnictwo Uczelniane WSG 
ISBN: 978-83-65507-38-9
książka

Cena: 19,20 zł 

Opis: Bydgoszcz już od połowy XIX wieku był ważnym ośrodkiem międzynarodowego ruchu kolejowego. Mieściła się tu bowiem pierwsza na świecie dyrekcja kolei państwowych, dokonywano pierwszych w ogóle rozliczeń z międzynarodowej komunikacji kolejowej. W dawnym budynku Centralnego Biura Rozrachunków Zagranicznych PKP, gdzie dziś mieści się m.in. przychodnia lekarska, dziś mało kto wie, że stąd prowadzono współpracę ze wszystkimi kolejami Europy, a także niektórymi przewoźnikami Afryki i Azji. W przestrzeni publicznej nie ukazała się pozycja dotycząca historii działalności tej zasłużonej jednostki, poza jedynie nielicznymi wzmiankami. 


Tytuł: Edukacja regionalna. Zbiór scenariuszy zajęć dla nauczycieli i wychowawców w przedszkolach, szkołach i placówkach
 
Autor: Ziółkowski Przemysław, Sikora Filip
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-83-9
książka/ebook
Słowa kluczowe: edukacja regionalna, scenariusze, pedagogika, edukacja, dziedzictwo kulturowe, region, lokalny patriotyzm
Cena: 68,00 zł

Opis: Zbiór ponad 60 scenariuszy zajęć lekcyjnych dotyczących tematów związanych z edukacją regionalną – tak dla szkół, jak i przedszkoli. Bogaty zestaw scenariuszy poprzedzony został częścią teoretyczną, omawiającą zagadnienia edukacji regionalnej.

Edukacja regionalna (…) stanowi pewnego rodzaju ruch społeczny, który przyczynia się do przyjęcia postawy społeczeństwa obywatelskiego. Propagowanie, kultywowanie i kreowanie regionalizmu jest m.in. jednym z elementów poczucia odrębności kulturowej. (…) Stąd też odniesienie tego pojęcia do nauki, do polityki społecznej edukacji, a także dziedzictwa narodowego (…). Podejmowanie tematyki regionalizmu w szkołach oraz omawianie wspominanego wyżej dziedzictwa kulturowego przyczynia się do poszerzenia wiedzy o historii, budowania patriotyzmu lokalnego u dzieci już od najmłodszych lat. 

(z wprowadzenia F. Sikory i P. Ziółkowskiego)


        
 Tytuł: W cieniu gilotyny. Polacy przed nazistowskim Trybunałem Ludowym (Volksgerichtshof) w latach 1935-1945.
 
 Autor: Jastrzębski Włodzimierz
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-48-8
książka

Cena: 42,90 zł 

Opis: W latach 1935–1945 przed nazistowskim Trybunałem Ludowym za antyniemiecką działalność wywiadowczą stanęło ok. 1000 Polaków – w tym agenci II Oddziału Sztabu Głównego WP z czasów II RP i członkowie polskiego ruchu oporu. Zapadały wyroki śmierci (gilotyna) lub pobytu w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Autorowi udało się dotrzeć do ok. 500 akt procesowych Polaków i obcojęzycznej literaturę przedmiotu, dzięki czemu powstała niezwykle ciekawa lektura, ukazująca mniej znany aspekt bezprawia Trzeciej Rzeszy. „To książka ukazująca tragedię Polaków, ich bezsilność w obliczu machiny niesprawiedliwości hitlerowskiego najwyższego sądu, który został włączony w realizację zbrodniczych planów totalitarnego państwa”. 


Tytuł: Okupacyjne losy ziem polskich wcielonych do III Rzeszy

Autor: Jastrzębski Włodzimierz
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-08-2
książka

Cena: 40,00 zł 
Opis: “(…) polska historiografia, jak również zagraniczna, od lat oczekiwały kompleksowego opracowania poświęconego historii polskich ziem wcielonych do Rzeszy Niemieckiej podczas drugiej wojny światowej. (…) Książka profesora Włodzimierza Jastrzębskiego wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom. Czytelnik otrzymuje do ręki pracę wytrawnego badacza dziejów okupacji niemieckiej w czasie drugiej wojny światowej, który pokazuje nam politykę Trzeciej Rzeszy wobec okupowanego państwa i narodu polskiego. Profesor Włodzimierz Jastrzębski naświetla nam zbrodniczą politykę Niemiec wobec Polski, pokazując ją na przykładzie konkretnych osób i działań. Książka to efekt wieloletnich badań profesora (…), niewątpliwie czytelnik doceni to dzieło, jako książkę o niesamowitych walorach naukowych i poznawczych. Jest to od dawna oczekiwana publikacja (…)” (z recenzji prof. dra hab. Witolda Stankowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Tytuł: Panajotis Kondylis. Życie-twórczość-recepcja
 
Autor: Zieliński Lech red., Waszak Tomasz red., Chamot Marek red., Olkiewicz Filip red. 
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-73-0
książka
Słowa kluczowe: filozofia, twórczość, grecki myśliciel

Cena: 45,00 zł 

Opis: Publikacja ta przedstawia kompleksowy obraz Panajotisa Kondylisa. Z wprawą i przejrzystością wprowadza czytelnika w zagadnienia podejmowane przez tego autora i filozofa, przygotowując tym samym polskiego odbiorcę na dzieła Kondylisa, które są obecnie tłumaczone na język polski. Jest to interesująca lektura zwłaszcza dla filozofów, politologów, kulturoznawców oraz szerokiego kręgu humanistów. Redakcja książki zdołała zaangażować do współpracy wybitnych ekspertów w dziedzinie filozofii Kondylisa, w tym jego bliskich współpracowników i uczniów. Książka charakteryzuje się przemyślaną strukturą, a jej rozdziały skupiają się na życiu, twórczości i oddziaływaniu twórczości Kondylisa. Dopełnieniem publikacji jest zbiór jego aforyzmów, które po raz pierwszy ukazują się w tej formie.

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.