logo

Publikacje wydane w 2022 r.

Tytuł: Koncepcje teoretyczno-praktyczne z obszaru zarządzania i pedagogiki
 
Autor: Kęsy Marcin red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-78-5
książka
Słowa kluczowe: zarządzanie, pedagogika, nauki społeczne

Cena: 42,00 zł 

Opis: Niniejsza książka kierowana jest szczególnie do adeptów dziedziny nauk społecznych, którzy poszukują obszarów badawczych lub odczuwają niepewność kompetencyjną bądź badawczą. Z pewnością odnajdą oni chociaż część odpowiedzi na swoje wątpliwości czy wiedzę niezbędną do szukania nowych obszarów poznawczych. (…) 

W (…) artykułach poruszane są zagadnienia z dwóch dyscyplin nauki. Po pierwsze, nauk o zarządzaniu i jakości, po drugie, pedagogiki – zawierają się one w dziedzinie nauk społecznych. W ramach pierwszej dyscypliny wyróżnić można dwa podejścia: systemowe oraz jednostkowe (instytucjonalne). 

(ze wstępu red. Marcina Kęsego) 


Tytuł: Dyplomacja Uniwersytecka
 
Autor: Khonelidze Zurab 
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-80-8
książka
Słowa kluczowe: dyplomacja, relacje międzynarodowe, mniejszości kulturowe

Opis: Koncepcja dyplomacji uniwersyteckiej rozwinięta w książce Zuraba Khonelidze to nowatorskie ujęcie roli instytucji akademickiej (szerzej: edukacyjnej) w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz regulacji procesów inkulturacji połączonych ze zrównoważonym zarządzaniem różnorodnością i kreowaniem nowoczesnych relacji międzynarodowych. Autor, prezentując skrót niezwykle bogatej tradycji edukacyjnej Gruzji na tle skomplikowanych procesów cywilizacyjnych zachodzących w subregionie południowego Kaukazu i wschodniej Anatolii, formułuje oryginalne wnioski z zakresu socjologii edukacji oraz filozofii społecznej. Opisuje wyjątkowy system aksjologiczny oparty na antycznych tradycjach filozofii greckiej i refleksji wczesnego chrześcijaństwa. (…) definiuje nowe podejście do dyplomacji i stosunków międzynarodowych. (…) Proponuje wykorzystanie doświadczeń gruzińskich do rozwiązywania napięć na płaszczyźnie etniczno-kulturowej w innych częściach Europy i świata, uwypuklając wagę zarządzania różnorodnością kulturową i poszanowania tożsamości mniejszości dla zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego.

(…) To niezwykle ważny głos w dyskusji nad modelami instytucji akademickich we współczesnym, wciąż globalizującym się świecie.


Tytuł: Procedury udzielania pierwszej pomocy
 
Autor: Chmiel Dominik
Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe
ISBN: 978-83-65507-72-3
książka
Słowa kluczowe: poradnik, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo, szkolenia

Cena: 16,00 zł 

Opis: Publikacja dla wszystkich zainteresowanych kwestiami pierwszej pomocy. Stanowi też praktyczny materiał szkoleniowy dla instruktorów i uczestników kursów pierwszej pomocy. Prezentuje procedury udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach, z jakimi najczęściej mamy do czynienia w zastanych warunkach. Treści podane są w sposób klarowny, „krok po kroku”, dla łatwiejszego zapoznania się. Duże, wyraźne zdjęcia ilustrują omawiane sytuacje. Materiał stworzony jest w taki sposób, aby z łatwością można było skorzystać z poszczególnych procedur w praktyce – książeczka ma format kieszonkowy, posiada kolorowe zakładki, przewidziano też miejsce na zapisywanie własnych notatek.


Tytuł: Wychowanie patriotyczne Polaków. Przeszłość i teraźniejszość
 
Autor: Jastrzębski Włodzimierz , Ziółkowski Przemysław 
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-67-9
książka
Słowa kluczowe: patriotyzm, wychowanie, naród, Polska, społeczeństwo, edukacja

Cena: 49,90 zł 

Opis: Publikacja porusza tak ważne, trudne i współcześnie różnie rozumiane kwestie jak patriotyzm i wychowanie w duchu wartości patriotycznych. Dedykowana jest nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, a także bezpośrednio młodzieży i innym pasjonatom historii. Wypełnia w pewnym zakresie wciąż jeszcze istniejącą luką w dostępności podręczników do wychowania patriotycznego w szkołach.

Autorzy przywołują szereg wydarzeń historycznych, w których Polacy wykazywali się odwagą, determinacją i siłą swojej postawy patriotycznej (np. powstania narodowe, dyplomatyczne działania na rzecz niepodległej Polski, formacje zbrojne, walka o granice państwowe etc.). W książce przedstawiono niegdyś obowiązujące rodzaje wychowania wpływające na kształtowanie się postaw (socjaldemokratyczne, narodowe i państwowe, wychowanie obywatelskie, społeczne), przywołano dawne i obecne znaczenie edukacji patriotycznej (rola rodziny w wychowaniu, istota edukacji patriotycznej w społ. obywatelskim). Omówiono działania szkolne w zakresie wychowania patriotycznego (kółka patriotyczno-historyczne, program innowacji pedagogicznej itp.) czy wychowania obywatelskiego.


Tytuł: Panajotis Kondylis. Życie-twórczość-recepcja
 
Autor: Zieliński Lech red., Waszak Tomasz red., Chamot Marek red., Olkiewicz Filip red. 
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-73-0
książka
Słowa kluczowe: filozofia, twórczość, grecki myśliciel

Cena: 45,00 zł 

Opis: Publikacja ta przedstawia kompleksowy obraz Panajotisa Kondylisa. Z wprawą i przejrzystością wprowadza czytelnika w zagadnienia podejmowane przez tego autora i filozofa, przygotowując tym samym polskiego odbiorcę na dzieła Kondylisa, które są obecnie tłumaczone na język polski. Jest to interesująca lektura zwłaszcza dla filozofów, politologów, kulturoznawców oraz szerokiego kręgu humanistów. Redakcja książki zdołała zaangażować do współpracy wybitnych ekspertów w dziedzinie filozofii Kondylisa, w tym jego bliskich współpracowników i uczniów. Książka charakteryzuje się przemyślaną strukturą, a jej rozdziały skupiają się na życiu, twórczości i oddziaływaniu twórczości Kondylisa. Dopełnieniem publikacji jest zbiór jego aforyzmów, które po raz pierwszy ukazują się w tej formie.


 

Tytuł: Trening umiejętności wychowawczych – zbiór scenariuszy zajęć dla nauczycieli i wychowawców
 
 Autor: Ziółkowski Przemysław
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2022
ISBN: 978-83-65507-74-7
książka
Słowa kluczowe: edukacja, pedagogika, wychowanie, nauczyciele

Tytuł: Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami jako czynnik ich rozwoju. Na podstawie projektu „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE"
 
Autor: Kozubska Alicja
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-70-9
książka

Tytuł: Szkoła jako instytucja ucząca się, społecznie odpowiedzialna i zaangażowana działająca w modelu LOWE (Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji)
 
Autor: Ziółkowski Przemysław
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-71-6
książka

 

Tytuł: STAN, PERSPEKTYWY I ROZWÓJ RATOWNICTWA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W XXI WIEKU  
 
Autor: Skaliy Alexander; Ostrowski Andrzej; Skaliy Tetiana
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2022
ISBN: 978-83-65507-69-3
książka
Słowa kluczowe: ratownictwo wodne, szkolenia ratowników, bezpieczeństwo

Opis: Celem opracowania jest analiza wytycznych dla programu szkolenia ratowników wodnych do pełnienia funkcji i służby w odniesieniu do potencjalnych działań ratowniczych, w zakresie umiejętności ratowniczych, stosowania sprzętu ratowniczego stanowiącego wyposażenie jednostek ratowniczych i wyznaczonych obszarów wodnych. 


 

Tytuł: Bydgoskie Kluby Dalekowschodnich Sportów Walki
 
Autor: Skaliy Tetiana, Pujszo Ryszard, Jasińka Natalia
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2022
ISBN: 978-83-65507-82-2
książka/ebook
Słowa kluczowe: kluby sportowe, sztuki walki, sport

Prezentowana monografia stanowi fragment sportowej historii społeczności Bydgoszczy, jak również jest ona historią dziedziny nauki, jaką jest kultura fizyczna. Publikacja opiera się na  prezentacji biogramów klubowych, klubów wyłącznie bydgoskich, w których prowadzone są treningi wyczynowe bądź/i rekreacyjne z zakresu dalekowschodnich sportów walki. Całość materiału została przedstawiona na tle historii powstania i aktualnego funkcjonowania wybranych sportów walki.


Tytuł: Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne, 12/2022
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Walentego Piłata
ISSN: 2084-1302

Tytuł: Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne, 13/2022
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Lecha Zielińskiego
ISSN: 2084-1302

Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, T.40 (2022), Edukacja - Rodzina - Społeczeństwo
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Alicji Kozubskiej
ISSN: 2450-9760

 

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.