logo

OUTLET

Książki wyprzedażowe w ramach promocji "1+1 gratis"

1. Klient, który w okresie obowiązywania Promocji zakupi w jednej transakcji (zakup na jednym paragonie) Produkt promocyjny otrzyma 1 książkę gratis wybraną z oferty outletu. 
2. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami. 
3. Książki z outletu to nowe produkty pochodzące na przykład z końcówki nakładów książek, zwrotów klientów lub nadmierne zapasy. Niektóre produkty mogą mieć niewielkie wady, na przykład lekko zagięte rogi, nieznaczne zabrudzenia.

Regulamin promocji do pobrania: klik!

Lista produktów z  outletu objętych promocją:

nr prod.: 001 „Dylematy współczesnego liberalizmu”

 Tytuł: „Dylematy współczesnego liberalizmu”
 
Autor: Kryczka Piotr red., Maciołek Ryszard red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-61036-40-1
Bydgoszcz 2008
Wersja publikacji: książka, oprawa twarda
Liczba stron: 326

Opis: Liberalizmu, zarówno jako „sposób myślenia”, jak i doktryna czy orientacja społeczna, polityczna, ekonomiczna, zdążyły obrosnąć wieloma ocenami i konotacjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, obecnymi w przeszłości i współcześnie nie tylko wśród specjalistów, ale także w języku potocznym, nierzadko kontrowersyjnymi i wzajemnie wykluczającymi się. Dla jednych określenie „liberał” stanowi wyróżnienie ze względu na konotacje z wolnością, tolerancją, racjonalnością, pojmowaniem świata bez uprzedzeń. Dla innych jest ono niemal inwektywą, gdyż kojarzy się z chronicznym antyklerykalizmem, relatywizmem etnicznym i światopoglądowym, swobodą obyczajową totalnym indywidualizmem, nierzadko z gloryfikacją egoizmu. Nie ulega wątpliwości że w ujęciu współczesnego liberalizmu nie można pomijać pytań w rodzaju: skąd się bierze tak odmienny obraz idealizmu? Czy nie zamazuje on istotnych dylematów tej orientacji doktryny.

Piotr Kryczka- fragment Wprowadzenia


Nr prod.: 002 ”Street art i graffiti”

Tytuł: ”Street art i graffiti”
 
Autor: Moch Włodzimierz
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-64628-45-0
Bydgoszcz 2016
Wersja publikacji: książka, oprawa miękka
Liczba stron: 298

Opis: Książka ta jest kolejną próbą uporządkowania chaosu związanego z współczesną kulturą miejską. Autor w frazerowskim stylu stworzył publikację prezentującą nową perspektywę na zjawisko sztuki i działań społeczno-artystycznych w przestrzeni publicznej. Wybrał drogę odmienną od większości twórców opisujących zatomizowaną scenę streetartową. Wiele interpretacji zawartych w tej publikacji wywoła na pewno dyskusję na temat kondycji polskiego i światowego Street artu. Rzeczywistość twórcy i animatora działań w przestrzeni publicznej wydaje się być odmienna od obrazów, jakie tworzy u czytelnika ta książka i właśnie dlatego warto po nią sięgnąć.

 Marcin Płocharczyk


Nr prod.: 003„Statystyka opisowa”

Tytuł: „Statystyka opisowa”
 
Autor: Dolny Edward, Osińska Magdalena
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-61036-88-3
Bydgoszcz 2009
Wersja publikacji: książka, oprawa miękka
Liczba stron: 153

Celem proponowanego podręcznika jest zapoznanie Czytelników z istotą i specyfiką badań statystycznych, a także z metodami statystycznymi wchodzącymi w zakres tak zwanego opisu statystycznego: pojęciami wstępnymi, metodami analizy struktury zbiorowości statystycznych, metodami wykorzystywanymi w analizie współzależności i dynamiki zjawisk masowych. Istotnym elementem wykładu są liczne przykłady ilustrujące zastosowania omawianych metod, zarówno w sposób tradycyjny, jak i z zastosowaniem gotowych procedur dostępnych w arkuszach kalkulacyjnych. 


Nr prod.: 004 „Wykłady z historii myśli ekonomicznej”

Tytuł: „Wykłady z historii myśli ekonomicznej”
 
Autor: Piątkowski Wiesław
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-61036-65-4
Bydgoszcz 2010
Wersja publikacji: książka, oprawa miękka
Liczba stron: 294

Rozdział pierwszy traktuje o przedmiocie historii myśli ekonomicznej i pewnych kwestiach metodologicznych. Jako taki jest wprowadzeniem do całego kursu historii myśli ekonomicznej. W pozostałych rozdziałach analizowane są idee starożytnych Greków, literatura rolnicza starożytnych Rzymian, myśl chrześcijańska doby starożytnej i średniowiecza, poglądy opozycyjna wobec tej myśli i początki nauki ekonomii.

Stawiam tu sobie cele dydaktyczne, które staram się realizować na podstawie własnej analizy materiału źródłowego. Materiał ten cytuje w znacznym zakresie, a to z dwóch powodów. Pierwszym jest wymóg należytego uzasadnienia moich twierdzeń i wniosków, drugim zaś moja intencja, aby Czytelnik miał pewną podstawę źródłową do własnych przemyśleń.

Wiesław Piątkowski – fragment Przedmowy


Nr prod.: 005„Don Juan w przemianach kultury”

Tytuł: „Don Juan w przemianach kultury”
 
Autor: Wiśniewska Lidia red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-61036-52-4
Bydgoszcz 2008
Wersja publikacji: książka, oprawa twarda
Liczba stron: 144

Książka stanowi twórczą merytorycznie wnikliwą i inspirującą dla kulturoznawcy, literaturoznawcy czy filozofa propozycję porównawczej rekonstrukcji tematu Don Juana na osi diachronii i synchronii.  Autorzy tomu nakreśli ramę problemową tematu, przywołali zróżnicowane historyczne egzemplifikacje artystyczne i interteksty społeczne, filozoficzne, religijne, dążąc (co widać w także w dołączonym do książki zapisie dyskusji) do postawienia ważnych pytań z zakresu współczesnej antropologii kultury na tle jej przemian - począwszy od źródeł determinujących powstanie mitu Don Juana.

Joanna Ślósarska

 

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.