logo

Publikacje wydane w 2017 r.

Tytuł: Okupacyjne losy ziem polskich wcielonych do III Rzeszy
 
Autor: Jastrzębski Włodzimierz
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-08-2
książka

Cena: 40,00 zł 

Opis: “(…) polska historiografia, jak również zagraniczna, od lat oczekiwały kompleksowego opracowania poświęconego historii polskich ziem wcielonych do Rzeszy Niemieckiej podczas drugiej wojny światowej. (…) Książka profesora Włodzimierza Jastrzębskiego wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom. Czytelnik otrzymuje do ręki pracę wytrawnego badacza dziejów okupacji niemieckiej w czasie drugiej wojny światowej, który pokazuje nam politykę Trzeciej Rzeszy wobec okupowanego państwa i narodu polskiego. Profesor Włodzimierz Jastrzębski naświetla nam zbrodniczą politykę Niemiec wobec Polski, pokazując ją na przykładzie konkretnych osób i działań. Książka to efekt wieloletnich badań profesora (…), niewątpliwie czytelnik doceni to dzieło, jako książkę o niesamowitych walorach naukowych i poznawczych. Jest to od dawna oczekiwana publikacja (…)” (z recenzji prof. dra hab. Witolda Stankowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego).


 

Tytuł: H2O. Miasto – Ludzie – H2O; H2O. City – People– H2O 
 
Redakcja:  Rosenthal Marta, Ipczyńska Marta
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2017
ISBN: 978-83-65507-20-4
książka/ebook
str.: 85

Opis: Projekt Miasto – Ludzie – H2O to przedsięwzięcie o charakterze naukowo-badawczym. Zawarte w tytule, bezpośrednie odniesienie do jednego z żywiołów to tylko pretekst do artystycznych i kulturowych rozważań nad tą materią. Woda może być rozpatrywana na wielu płaszczyznach – jako substancja będąca w ciągłym ruchu, zmieniająca swoją postać lub będąca czynnikiem przeobrażania, przemieszczająca się pomiędzy określonymi punktami, takimi jak: brzeg, źródło, ujście; wyznaczająca ramy przestrzeni miasta i krajobrazu (łączy i dzieli, zamyka i otwiera przestrzeń); jako życiodajna substancja; jako czynnik kulturotwórczy. Do udziału w projekcie zaproszono artystów wizualnych oraz przedstawicieli środowiska naukowego, m.in. wykładowców Katedry Przemysłów Kreatywnych WSG. Jego integralną częścią była wystawa, w której wzięli udział: Kinga Eliasz, Ewa Gordon, Marta Ipczyńska, Anna Kola, Jolanta Kuszaj, Viola Kuś, Danuta Michałowska, Marek Noniewicz, Jarosław Nowak, Marta Rosenthal, Stanisław Stasiulewicz, Łukasz Ułanowski.

Marta Rosenthal - kurator wystawy

Partnerzy projektu:

 

 

 


Tytuł: Jak pisać prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie i podyplomowe – przewodnik dla studentów
 
Autor:  red. Przemysław Ziółkowski
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-18-1
książka

Opis: Publikacja prowadzi krok po krok czytelnika, który ma napisać własną pracę wieńczącą pewien etap studiów. Jest to doskonałe i współczesne kompendium wiedzy o tym, jak napisać prace dyplomową w naukach społecznych, a szczególnie w nauk społecznych takich jak pedagogika oraz socjologia. Książka uwzględnia zarówno kwestie teoretyczne, metodologiczne jak i praktyczne. Jest to dobrze przygotowany podręcznik, uwzględniający publikacje poradnikowe dla studentów. Zawarte w książce porady mają charakter uniwersalny, zatem będzie ona stanowić bardzo cenne narzędzie dla autorów prac dyplomowych; stanie się tym samym wielkim ułatwieniem dla promotorów tychże prac.


Tytuł: Nowoczesne formy doskonalenie pracy nauczyciela SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI
 
Autor: red. Przemysław Ziółkowski
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-19-8
książka

Opis: Autorzy w publikacji skupili się na zagadnieniach, które wspólnie uznali za kluczowe w pracy nauczyciela szkoły XXI wieku, a więc: autokreacji nauczyciela i ucznia, psychologicznych uwarunkowaniach uczenia się i oddziaływania na uczniach, innowacyjności, kreatywności i twórczości w szkole, pracy metodą projektu, zespołowym uczeniu się oraz wykorzystywaniu w edukacji nowoczesnych technologii innowacyjno-komunikacyjnych. Zamysłem autorów było przekazanie wiedzy dotyczącej efektywnego organizowania procesu nauczania z uwzględnieniem aktualnych trendów w dydaktyce  i metodyce nauczania oraz umiejętności z zakresu wykorzystywania i wdrażania w codziennej praktyce edukacyjnej najnowszych osiągnięć techniki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również tworzenia narzędzi umożliwiających innowacyjne realizowanie zajęć dydaktycznych w oparciu o wyniki badań nad systemem edukacji.


Tytuł: Szkice z pedagogiki senioralnej 
 
Autor: Przemysław Ziółkowski
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-17-4
książka

Opis: Publikacja przedstawia wiele elementów wiązanych z procesem starzenia się  a także z funkcjonowaniem człowieka starszego we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie.  Autor skupił się na plusach i minusach wieku emerytalnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelnika zostały przedstawione propozycje zmierzające ku polepszeniu się samopoczuciu seniorów oraz metodom na maksymalnie osiąganie radości z życia. Podręcznik nie ujmuje tematyki jedynie instytucjonalnie bowiem przedstawia jej wymiar od strony rodzinnej i społecznej.


Tytuł: Żyj stokrotnie. Regionalna sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki 2007-2017.
 
Autor: Osak Karolina, Ziółkowski Przemysław 
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-10-5
książka

Opis: Publikacja przedstawia 10 letnie doświadczenie Wyższej Szkoły Gospodarki w  Bydgoszczy w tworzeniu jedynej w Polsce Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w ramach której stworzono filie na terenie czterech województw. Całość przedstawiona jest na tle ponad 40-letniej idei ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce i na całym świecie. Autorzy przedstawili także koncepcje idei uczenia się przez całe życie, skupiając się głównie na grupie seniorów – dając równe szasnę wszystkim słuchaczom na edukację - bez względu na pochodzenie, wiek, płeć, finanse czy wykształcenie. Największym atutem publikacji jest wiedza oraz doświadczenie zdobyte przez autorów, podczas tworzenia i koordynacji funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy a także pozostałych - mniejszych fili, którą pozwala Czytelnikowi na rzeczywiste poznanie inicjatywy.


Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. T. 30 (2017), Turystyka i Rekreacja, nr 14
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Rafała Nowickiego
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 1734-6436

Tytuł: Rozwój regionalny – perspektywa społeczno-kulturowa
 
Autor: Potoczek Andrzej    
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-07-5
książka

Tytuł: Uzasadnienie priorytetów wzmacniania konkurencyjności regionów Ukrainy w procesie integracji europejskiej // Reformy społeczno-gospodarcze ożywienia gospodarki narodowej: doświadczenia Ukrainy
 
Autor: Monografia zbiorowa
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-14-3
monografia

Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. T. 29 (2017), Edukacja - Rodzina - Społeczeństwo, Nr 2/2017
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Alicji Kozubskiej
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2450-9760

Tytuł: Heteroglossia : studia kulturoznawczo-filologiczne 07/2017
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Walentego Piłata
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2084-1302

Tytuł: Studia i Analizy Europejskie 15/2017
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Karoliny Marchlewskiej - Patyk
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2081-5530
czasopismo

Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. T. 31 (2017), Ekonomia, Nr 9
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Magdaleny Osińskiej
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 1733-8891
zeszyty naukowe

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.