logo

Publikacje wydane w 2018 r.

Tytuł: Szkice z dziejów bydgoskiej oświaty i wychowania w Niepodległej II RP.
 
Autor: Jastrzębski Włodzimierz, Sikora Filip, Ziółkowski Przemysław
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-24-2
książka

Cena: 39,00 zł

Opis: Monografia przedstawia dzieje bydgoskiej oświaty, wychowania i kultury na tle społecznym Drugiej Rzeczpospolitej Polskiej. Zebrane treści prezentują różnorodne aspekty tych zjawisk, w tym także organizacyjne ich ramy, stanowiące fundament dla przebudowy społeczności regionu. Zwrócono uwagę na rolę inicjatyw oddolnych i działań prywatnych w kształtowaniu systemu edukacji oraz rozwoju kultury. „Przedsięwzięcia społeczne i inicjatywy przedsiębiorcze, przesiąknięte duchem odpowiedzialności kolektywnej idealnie uzupełniały struktury kształtującej się dopiero państwowości i administracji samorządowej”. Istotnym wspólnym mianownikiem wszystkich artykułów jest formacyjna rola wychowania, zarówno w skali rodziny czy wspólnot sąsiedzkich, jak i wymiarze instytucji społecznych i organizacji.  Publikacja „jest pięknym hołdem złożonym Międzywojennemu Pokoleniu, a zarazem świadectwem dorobku bydgoskiej kultury i pedagogii okresu międzywojennego idealnie pasujących do uczczenia 100-lecia NIEPODLEGŁEJ”. 


Tytuł: Kompetencje menedżerskie personelu medycznego
 
Autor: Kęsy Marcin
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-26-6
książka

Cena: 21,00 zł 

Opis: „Autor skupia się na kompetencjach menedżerskich, a ściślej na kompetencjach kadry kierowniczej szpitali. Taki wybór pola badawczego zasługuje niewątpliwie na pełną akceptację, jeśli wziąć pod uwagę odrębność, jaką nacechowana jest działalność szpitali” (z recenzji prof. dr hab. inż. M.E. Gablety z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).  

„Prezentowana rozprawa ma charakter pełny i komplementarny, a jej największą zaletą jest rzeczywiste połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Było to możliwe dzięki rozległej wiedzy Autora z zakresu problematyki zarządzania zasobami ludzkimi oraz specyfiki organizacyjnej szpitali. Połączenie tych dwóch dziedzin pozwoliło na kreślenie szeroko zarysowanego wywodu teoretycznego, pozostającego w pełnej harmonii z omawianymi w dalszej części kompetencjami personelu medycznego” (z recenzji dr. hab. Ł. Gawła z Uniwersytetu Jagiellońskiego). 


Tytuł: Metodyka szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 
Autor: Przemysław Ziółkowski
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-22-8
książka

Opis: W publikacji przedstawiony został proces kształcenia ludzi dorosłych z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor uwzględnił możliwości uczenia się jakie posiadają osoby dorosłe a także odpowiednią stronę projektowania szkoleń, która pozwala na uniknięcie błędów popełnianych przez niedoświadczonych szkoleniowców. Została podkreślona istota roli jaką odgrywa odpowiednia organizacja i sposób prowadzenia szkoleń, która bardzo często nie jest uwzględniana przez osoby prowadzące szkolenia z tej tematyki. Aby skutecznie szkolić, należy wiedzieć, jak prowadzić pracę z uczestnikami szkolenia, którymi są na ogół dorośli ludzie, aby w krótkim czasie przeznaczonym na ten cel, utrwalić w świadomości uczestników wiedzę oraz wykształcić odpowiednie umiejętności, które pozwolą na samodzielne i bezbłędne (pod względem bezpieczeństwa) wykonanie czynności zawodowych.


Tytuł: KEY.social competences
 
Autor: Ziółkowski Przemysław 
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-15-0
książka

Opis: Książka stanowi cenne kompendium wiedzy teoretycznej dotyczącej szeroko rozumianych relacji społecznych, popartych licznymi wskazówkami dotyczących poprawnego zachowania się w kontaktach towarzysko-biznesowych, w tym również współpracy w grupie. Publikacja przygotowana została z myślą o studentach z zza granicy, którzy mogą poszukiwać informacji oraz możliwości podnoszenia jakości zachowań społecznych w życiu osobistym oraz zawodowym.


Tytuł: Kulturotwórcza rola książki i biblioteki 
 
Autor: Sowińska Bożena
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-16-7
książka

Tytuł: Studia i Analizy Europejskie 16/2018
 
Autor: praca zbiorowa, Sobczak-Michałowska Marzena  red.; Cichoracki Michał red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2081-5530
czasopismo

Tytuł: ROCZNIK NAUKOWY. Unia Europejska - perspektywy społeczno-ekonomiczne 10/2018
 
Autor: praca zbiorowa, Sobczak-Michałowska Marzena  red.; Cichoracki Michał red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2084-5146
rocznik naukowy

Tytuł: Dziedzictwo przemysłowe Bydgoszczy – nadzieje i dylematy (zbiór tekstów złożonych do publikacji w ramach seminarium branżowego zorganizowanego w dniu 23.10.2018 r.)
 
Autor: praca zbiorowa, Nowicki Rafał red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-28-0
książka

Tytuł: Heteroglossia: studia kulturoznawczo-filologiczne 08/2018
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Walentego Piłata
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2084-1302

Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. T. 32 (2018), Edukacja - Rodzina - Społeczeństwo, Nr 3/2018
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Alicji Kozubskiej
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2450-9760

 

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.