logo

E-BOOK

Zasady pobierania e-booków

Nabywca e-booka ma prawo do przechowywania pliku na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach elektronicznych, ale nie ma prawa go powielać. e-book może być wykorzystywany wyłącznie do celów dozwolonego użytku osobistego. Pobrane e-booki można drukować wyłącznie na własne potrzeby. Wszystkie publikacje elektroniczne zamieszczone na stronie www.wydawnictwo.byd.pl objęte są prawem autorskim, nabywca nie ma prawa do kopiowania i rozpowszechniania zakupionego przez siebie pliku ani umieszczania go w sieci Internetowej.


Tytuł: ROLA ORGANIZACJI NON PROFIT W ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI
 
Autor: Maślankowski Krzysztof red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-97-6
Wersja publikacji: ebook, dostęp otwarty
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, pomoc społeczna, gospodarka, społeczeństwo obywatelskie

Opis:  "Organizacje non profit pełnią w gospodarce bardzo ważne funkcje, pomimo że ich jednoznaczna kwalifikacja do tego sektora nie zawsze jest możliwa. Jak się okazuje, zasada nierozdzielania dochodów, zapisana w przepisach prawnych, nie jest wystarczająca do pełnego zdefiniowania organizacji tzw. trzeciego sektora. Jednak jego istnienie jest nie tylko niezwykle istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, lecz także pełni ważną rolę w rozwoju gospodarczym, szczególnie istotnym w dobie rozwoju zrównoważonego, gdy myślenie w kategoriach zysku czy też wzrostu dochodu stało się dalece niewystarczające. Społeczna odpowiedzialność za przyszłość świata pozostawianego następnym generacjom zwiększa znaczenie organizacji non profit jako świadomych aktorów życia społecznego i gospodarczego, kreatorów różnego rodzaju działań i inicjatyw."

ze wstępu prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej

Publikację zrealizowano w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka - Wsparcie konferencji naukowych” (w związku z konferencją "Rola organizacji non-profit w rozwoju współczesnej gospodarki”).


Tytuł: Wdrażanie innowacji i zarządzanie grupami operacyjnymi przez brokerów innowacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014–2020 oraz Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
 
Autor: Aleksander Bomberski
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2023
ISBN: 978-83-65507-88-4
Wersja publikacji: ebook, dostęp otwarty
Słowa Kluczowe: innowacje, agroinnowacje, broker innowacji, zarządzanie innowacjami, Grupy Operacyjne, Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, doradztwo rolnicze.

 

"Innowacyjność jest określana jako nowy lub znacznie udoskonalony produkt, technologia, metoda organizacji lub marketingu. Założenia innowacyjności są kluczowe z punktu widzenia tworzenia Grup Operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie. W ich identyfikacji i wdrażaniu pomagają brokerzy innowacji w ramach Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, zlokalizowanych w Jednostkach Doradztwa Rolniczego. Celem przedstawionych badań była analiza założeń innowacji w rolnictwie, omówienie i podsumowanie pracy Jednostek Doradztwa Rolniczego, Sieci SIR i brokerów innowacji w kontekście mijającej perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wytycznych nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej".

Aleksander Bomberski


Tytuł: Kompetencje cyfrowe w edukacji w kontekście proksemiki 
 
Autor: Kazimierz Mikulski, Joanna Mikołajczyk
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2023
ISBN:978-83-65507-95-2
DOI: 10.34864mik2-121223
Wersja publikacji: ebook, dostęp otwarty
Słowa kluczowe: edukacja, kompetencje cyfrowe, kadra nauczycielska

Opis: W najnowszej książce Kazimierza Mikulskiego i Joanny Mikołajczyk „Kompetencje cyfrowe w edukacji. W kontekście proksemiki” autorzy podejmują rozważania oprócz tych stricte związanych z kompetencjami cyfrowymi, także te powiązane z kompetencjami kadry nauczycielskiej wraz z zagadnieniami dotyczącymi komunikacji interpersonalnej.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała nauka – wsparcie monografii naukowych nr projektu DNM/SN/549394/2022 


Tytuł: Tablica interaktywna w edukacji w kontekście proksemiki
 
Autor: Kazimierz Mikulski, Tomasz Królikowski
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2023
ISBN:  978-83-65507-94-5
Wersja publikacji: ebook, dostęp otwarty
Słowa kluczowe: tablica interaktywna, kadra nauczycielska, edukacja, kompetencje cyfrowe, praktyka nauczycielska, pedagogika, informatyka

Opis: "Tablica interaktywna w edukacji w kontekście proksemiki" autorstwa Kazimierza Mikulskiego i Tomasza Królikowskiego. Autorzy książki wkroczyli na mało dotychczas rozpoznawalny obszar nauki, a osadzenie badań w przestrzeni komunikacji społecznej, w środowisku oświatowym, w sposób odbiegający od dotychczasowych schematów prezentowania zastosowania tablicy interaktywnej w edukacji wymaga starannego i wszechstronnego przeanalizowania zarówno teorii, jak i dotychczasowych eksperymentów. Książka bardzo dobrze wpisuje się w nurt modernizacji dydaktyki szkolnej. Jest to pierwsza w Polsce publikacja tak szeroko omawiająca znaczenie wiedzy z zakresu powszechnego stosowania tablicy interaktywnej. Autorzy zadali sobie wiele trudu, aby ukazać zarówno tło dyskursu o roli i miejscu aktywnej tablicy w szkole, jak i możliwości wykorzystania wiedzy z dziedziny proksemiki w praktycznym działaniu edukacyjnym. Na uwagę zasługuje bogata literatura cytowana w książce, którą autorzy umiejętnie wykorzystali, przy wskazywaniu propozycji rozwiązań dydaktycznych dla praktyki nauczycielskiej".

Książka kierowana jest do nauczycieli, organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących placówki oświatowe oraz dla podmiotów działających w obszarze produkcji i dystrybucji środków dydaktycznych, jakim są aktywne tablice oraz dla nauczania informatyki.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”


Tytuł: Oto moje ciało. Studia nad psychologią cielesności.
 
Autor: Stanisław Kowalik
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2023
ISBN: 978-83-65507-92-1
DOI: 10.34864oto1-071223
Wersja publikacji: ebook, dostęp otwarty
Słowa kluczowe: psychologia cielesności, umysł, ciało, niepełnosprawność

Opis: „Oto Moje Ciało. Studia nad Psychologią Cielesności” Stanisława Kowalika. W książce autor podejmuje problematykę relacji łączących ciało z umysłem, w tym także w kontekście osób niepełnosprawnych. Poruszany szeroko w publikacji problem mind-body jest jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień, które psychologia próbowała rozwikłać od początków swojego powstania. Książka ta jest próbą wyjścia poza obowiązujące obecnie poglądy psychologiczne. W publikacji autor wykorzystuje także aktualną wiedzę biologiczną (szczególnie odkrycia dokonane w ramach neuronauki) i filozoficzną, a także własne doświadczenia życiowe. Monografia ma charakter interdyscyplinarny, jej adresatami są m.in. psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, trenerzy sportowi, nauczyciele wychowania fizycznego, baletu, tańca oraz fizjoterapeuci".

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”


Tytuł: Współczesne instytucje kultury 2021/22. Pasja vs. Prawo 
 
Autor: Płaskonka-Pruszak Edyta red.    
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2023
ISBN: 978-83-65507-84-6
Wersja publikacji: ebook, dostęp otwarty
Słowa kluczowe: kultura, sztuka, instytucje kultury

 

„Jakie są współczesne instytucje kultury? Te, które sobie radzą finansowo? Te, które powstają z ludzkich pasji? Te, które mają publiczne dotowanie? Te, które są narodowymi? Te, które wykorzystują moc oddziaływania mediów społecznościowych i cyfrowego świata? Te, które szukają nowych źródeł dofinansowania? (…)”

dr Edyta Płaskonka-Pruszak


„W niniejszej publikacji zawarliśmy wywiady z osobami, które dzielą się z nami swoimi doświadczeniami i odpowiadając na pytania, przewidują naszą kulturalną przyszłość, prognozują kierunki zmian, a czasem najzwyczajniej pokazują analogie do sytuacji, które już miały miejsce”.

Robert Lauks

Klaster Przemysłów Kreatywnych Sp. z o.o.


Tytuł: Zbigniew Urbanyi. Fotografia reportażowa
 
Autor: Rosenthal Marta red., Ipczyńska Marta red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2023
ISBN: 978-83-65507-90-7
Wersja publikacji: ebook, dostęp otwarty
Słowa kluczowe: fotografia, żeglarstwo, reportaż

Opis: Niniejsza publikacja prezentuje zdjęcia i negatywy Zbigniewa Urbanyiego pochodzące z kolekcji Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Zbiór ma wysokie walory poznawcze. Stanowi zapis rejsów, w których Urbanyi brał udział, między innymi na jachtach wybudowanych w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy, w tym na słynnym jachcie „Euros”. Prezentowana tu całość jest niepowtarzalnym wycinkiem historii polskiego żeglarstwa oceanicznego. Upamiętnia między innymi moment opłynięcia przez załogę „Eurosa” przylądka Horn.

Projekt dofinansowany dzięki wsparciu Miasta Bydgoszczy.


Tytuł: Cyfryzacja nauki i dydaktyki szkoły wyższej w badaniach humanistycznych i społecznych
 
Autor: Gdaniec Ewelina red.    
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2023
ISBN: 978-83-65507-86-0
Wersja publikacji: ebook, dostęp otwarty
Słowa kluczowe: cyfryzacja, edukacja, cyfryzacja zasobów naukowych, technologia

 

"Cyfryzacja jest obecnie dla nauki i edukacji jednym z kluczowych wyzwań. Rozwój technologii cyfrowych umożliwił stworzenie nowych sposobów pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania informacji. W konsekwencji, cyfryzacja zasobów naukowych, wprowadzanie cyfrowych unowocześnień w dydaktyce oraz rozszerzenie wykorzystania narzędzi komputerowych w badaniach humanistycznych i społecznych stały się niezbędnymi elementami dla skutecznego funkcjonowania w dzisiejszych czasach. Jednym z kluczowych aspektów cyfryzacji jest umożliwienie dostępu do zasobów naukowych. Wraz z rozwojem technologii internetowych, dostępność do informacji naukowej znacznie się poprawiła. Cyfryzacja bibliotek i czasopism naukowych pozwoliła na szybkie wyszukiwanie, odszukiwanie, a także udostępnianie informacji. Otwarte zasoby naukowe, takie jak artykuły, e-booki, bazy danych i repozytoria są dostępne dla każdego, kto posiada dostęp do sieci. Dzięki temu, naukowcy, studenci i inni zainteresowani mają szansę na zdobycie wiedzy i przeprowadzanie badań na najwyższym poziomie."

(ze wstępu red. Eweliny Gdaniec)


Tytuł: Andrzej Maziec. “Ocalić od zapomnienia”
 
Autor: Marta Rosenthal red.; Marek Noniewicz red.   
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-33-4

Wersja publikacji: ebook, dostęp otwarty
Słowa kluczowe: Andrzej Maziec, fotografia, Bydgoszcz, Muzeum fotografii

Opis: Celem projektu jest przypomnienie twórczości śp. Andrzeja Maźca. Artysta trwale był wpisany w bydgoski krajobraz – zawsze w ruchu, zawsze z aparatem, biegał ze spotkania na spotkanie, jednak zawsze znajdował czas na rozmowy ze znajomymi i przypadkowymi przechodniami. Jego przedwczesna śmierć zaskoczyła lokalne środowisko artystyczne. Traktował życie z pewną nonszalancją, zacierając granice między sztuką a codziennością. Niemal każde spotkanie i zdarzenie było dla niego pretekstem do fotografowania. W rewolucji technologicznej znalazł nowe możliwości, technologia cyfrowa ułatwiała mu nie tylko dokumentację życia Bydgoszczy, ale także zapewniała szerszy krąg odbiorców. Skupienie na najbliższym otoczeniu było nader wyraźne w ostatnim etapie jego twórczej aktywności. W tym czasie pracował także nad archiwami fotograficznymi, szczególną uwagą darząc fotografię wernakularną. Pomijał jej użytkową wartość, wykorzystując ją w projektach artystycznych. Tak było m.in. ze zbiorem negatywów pozostałym po likwidacji zakładu fotograficznego przy ul. Długiej. Andrzej Maziec ocalił przed zapomnieniem, a przede wszystkim przed zniszczeniem, kilkaset zdjęć dowodowych, ślubnych, komunijnych oraz portretów rodzinnych. Efekt jego pracy, przypominający tableau anonimowych bydgoszczan, żyjących w latach 40. XX w., znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki. Korzystając z tych archiwaliów, postanowiliśmy kontynuować projekt artysty. Zdeponowany w Muzeum zbiór negatywów posłużył jako pretekst do rozwijania koncepcji twórcy na większą skalę.

Marta Rosenthal, Marek Noniewicz -Kuratorzy projektu

 


Tytuł: H2O. Miasto – Ludzie – H2O; H2O. City – People– H2O 
 
Redakcja:  Rosenthal Marta, Ipczyńska Marta
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2017
ISBN: 978-83-65507-20-4
Wersja publikacji: ebook, dostęp otwarty
str.: 85
Słowa kluczowe: kultura, sztuka, woda, Katedra Przemysłów Kreatywnych

Opis: Projekt Miasto – Ludzie – H2O to przedsięwzięcie o charakterze naukowo-badawczym. Zawarte w tytule, bezpośrednie odniesienie do jednego z żywiołów to tylko pretekst do artystycznych i kulturowych rozważań nad tą materią. Woda może być rozpatrywana na wielu płaszczyznach – jako substancja będąca w ciągłym ruchu, zmieniająca swoją postać lub będąca czynnikiem przeobrażania, przemieszczająca się pomiędzy określonymi punktami, takimi jak: brzeg, źródło, ujście; wyznaczająca ramy przestrzeni miasta i krajobrazu (łączy i dzieli, zamyka i otwiera przestrzeń); jako życiodajna substancja; jako czynnik kulturotwórczy. Do udziału w projekcie zaproszono artystów wizualnych oraz przedstawicieli środowiska naukowego, m.in. wykładowców Katedry Przemysłów Kreatywnych WSG. Jego integralną częścią była wystawa, w której wzięli udział: Kinga Eliasz, Ewa Gordon, Marta Ipczyńska, Anna Kola, Jolanta Kuszaj, Viola Kuś, Danuta Michałowska, Marek Noniewicz, Jarosław Nowak, Marta Rosenthal, Stanisław Stasiulewicz, Łukasz Ułanowski.

Marta Rosenthal - kurator wystawy


 

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.