logo

Publikacje książkowe

Grupa Wydawnicza WSG w Bydgoszczy jest renomowanym wydawcą, który dysponuje bogatym dorobkiem publikacyjnym obejmującym rozległą gamę tematyczną oraz różnorodność formatów wydawniczych.

  • Monografie i serie wydawnicze: Wydawnictwo specjalizuje się w publikowaniu monografii naukowych, zarówno jednoautorskich, jak i zbiorowych, a także serii wydawniczych.
  • Czasopisma i kwartalniki: Wśród  publikacji znajdują się zeszyty naukowe i czasopisma oraz kwartalnik „Kurier Uczelniany”.
  • Publikacje dydaktyczne: Wydawnictwo dostarcza szeroki wachlarz materiałów dydaktycznych, w tym podręczników i skryptów, które stanowią nieocenione źródło wiedzy dla kadry akademickiej oraz studentów, wspierając ich rozwój intelektualny i profesjonalny.
  • Wydawnictwa pokonferencyjne: Jako instytucja akademicka, jesteśmy gospodarzami konferencji o zasięgu międzynarodowym, której efektem są publikacje naukowe. Te działania mają kluczowe znaczenie dla postępu w dziedzinach ratownictwa medycznego, kultury fizycznej oraz sportu, przyczyniając się do ich ewolucji i innowacji.
  • Publikacje cyfrowe: Znaczna część dorobku została zdigitalizowana i jest dostępna w otwartym dostępie oraz na platformach takich jak E-Publikacje Nauki Polskiej czy Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa.
  • Serie “Zeszytów Naukowych”: Wydawnictwo publikuje cztery serie “Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki”, które są redagowane i rozwijane przez jednostki uczelni, obejmujące tematy z zakresu kulturoznawstwa, turystyki, ekonomii oraz edukacji i społeczeństwa.
  • Współpraca międzynarodowa: Współpracujemy z naukowcami z różnych krajów, w tym m.in. Ukrainy i Gruzji.

Wydawnictwo Uczelniane WSG nieustannie realizuje swoją misję edukacyjną i naukową, propagując wiedzę oraz wspomagając postęp naukowy za pośrednictwem swoich publikacji. Te ostatnie są odzwierciedleniem dynamicznego rozwoju uczelni w aspektach instytucjonalnych, dydaktycznych oraz naukowych.

 

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.