logo

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.

Gromadzimy dane osobowe w celu wspierania procesu sprzedaży naszych produktów, realizacji zleceń oraz wysyłki zamówień. Dane te mogą obejmować:

  • Imię i nazwisko
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Daty realizacji zamówień
  • Historię płatności
  • Sposób płatności
  • Kwotę płatności
  • Termin płatności
  • Inne informacje dotyczące płatności

Dane finansowe są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu wystawienia rachunku za zakupione usługi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych;
2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną;
3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych; 
4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Prawa Klienta

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem założenia konta użytkownika oraz umożliwienia składania zamówień.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@byd.pl lub na adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Polityka prywatności: http://www.wsg.byd.pl/polityka-prywatnosci-wsg.2460.html.

Dobrowolność czy obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych procesach może być niezbędne do wykonania określonych czynności. Nie podanie danych w poszczególnych procesach skutkować może brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sytuacji nawiązania z Nami kontaktu lub realizacji Twojego wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych. 

Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe, jest dobrowolne, a brak ich podania nie wiąże się z żadnymi obostrzeniami.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim i nie będziemy udostępniać danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem współpracujących z naszą firmą operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w naszym sklepie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących. W takich przypadkach ilość przekazywanych współpracującym z nami firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum. 

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym orga­nom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Zmiany Polityki

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w widoczny sposób.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.